تاپ خبر۲۴: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون هماهنگ کننده ۱+۵ در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مفاد برنامه اقدام مشترک را تا نهم تیرماه ۱۳۹۴ تمدید می کنیم تا امکان مذاکرات بیشتر فراهم شود. آنها اعلام کردند: ما و وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک توافق کرده ایم که تلاش […]

تاپ خبر۲۴: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون هماهنگ کننده ۱+۵ در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مفاد برنامه اقدام مشترک را تا نهم تیرماه ۱۳۹۴ تمدید می کنیم تا امکان مذاکرات بیشتر فراهم شود.
آنها اعلام کردند: ما و وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک توافق کرده ایم که تلاش ها دیپلماتیک خود را ادامه دهیم.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از ایرنا ،ظریف و اشتون اضافه کردند: قصد داریم که با استفاده از شتاب ایجاد شده کنونی، مذاکرات را در کوتاه ترین زمان ممکن حداکثر طی چهار ماه نهایی کنیم و در صورت ضرورت از زمان باقیمانده تا نهم تیرماه به منظور نهایی کردن هرگونه کار فنی و یا نگارشی احتمالی باقی مانده استفاده نماییم.

در این بیانیه اضافه شده است: ایران و کشورهای پنج به علاوه یک مجددا تاکید می نمایند که کماکان تعهدات خود در برنامه اقدام مشترک را به صورت موثر و به موقع اجرا خواهند کرد.

در بیانیه مشترک ظریف و اشتون آمده است: از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد که به نظارت بر اقدامات داوطلبانه وفق برنامه اقدام مشترک ادامه دهد.

بنابر این بیانیه ‘ نشست بعدی برای ادامه کار در آذر ماه برگزار خواهد شد’.

ظریف واشتون خاطرنشان کردند: از یک سال پیش که در ژنو در مورد برنامه اقدام مشترک توافق کردیم ، ما و وزرای خارجه و مدیران سیاسی گروه پنج به علاوه یک برای رسیدن به یک راه حل جامع مذاکرات فشرده ای داشته ایم.

در این بیانیه آمده است: بر مبنای تعهد محکم تمام طرف ها برای نیل به یک راه حل جامع دراز مدت مورد توافق، طی ماه های گذشته ، ده دور مذاکره و جلسات متعددی برگزار کرده ایم. ایده های مختلفی مطرح شده است اما با توجه به ماهیت فنی این تلاش ها و تصمیماتی که باید اتخاذ شوند، برای بررسی و نهایی کردن آنها به نحو مقتضی نیاز به کار بیشتری است.

در بیانیه مشترک ظریف و اشتون اضافه شده است: ترجیح ما این بود که همین جا در وین راه حل جامع را نهایی کنیم اما بر اساس پیشرفتت های صورت گرفته و با توجه به ایده های جدیدی که نیاز به بررسی بیشتر دارند، اطمینان دارریم که مسیر مطمئنی برای نیل به یک راه حل جامع وجود دارد.

وزیر خارجه ایران و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از دولت اتریش برا ی’ میزبانی سخاوتمندانه’ این مذاکرات در وین قدردانی کردند.