با تصویب هیات مدیره بانک کارآفرین، فضل اله معظمی به عنوان نماینده هیات مدیره برای تصدی وظایف و مسئولیت های مدیر عامل بانک کارآفرین تا زمان انتخاب مدیر عامل جدید، منصوب شد. علی اشرف افخمی، رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین طی حکمی و با استناد به  پانصد و شصت و سومین جلسه هیات مدیره بانک […]

با تصویب هیات مدیره بانک کارآفرین، فضل اله معظمی به عنوان نماینده هیات مدیره برای تصدی وظایف و مسئولیت های مدیر عامل بانک کارآفرین تا زمان انتخاب مدیر عامل جدید، منصوب شد.

علی اشرف افخمی، رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین طی حکمی و با استناد به  پانصد و شصت و سومین جلسه هیات مدیره بانک مورخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۲ و بنا به مفاد ماده اساسنامه بانک، فضل اله معظمی را به عنوان نماینده هیات مدیره  جهت تصدی وظایف و مسئولیت های مدیر عامل بانک کارآفرین تا زمان انتخاب مدیر عامل جدید منصوب کرده است.
گفتنی است که فضل اله معظمی هم اکنون عضو هیات مدیره بانک کارآفرین است و معاونت امور سرمایه گذاری بانک مذکور را برعهده دارد.
متن حکم به شرح ذیل است:

جناب آقای فضل اله معظمی
با سلام؛
به موجب این حکم، به استناد پانصد و شصت و سومین جلسه هیات مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ و بنا بر مفاد ماده ۴۳ اساسنامه بانک، جنابعالی به عنوان نماینده هیات مدیره جهت تصدی وظایف و مسئولیتهای مدیرعامل بانک تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، منصوب می شوید.
از خداوند سبحان توفیقات جنابعالی را در اداره مطلوب و شایسته بانک مسئلت نموده و در راستای تعالی و پیشرفت بانک از کلیه معاونین، مدیران، روساء و همکاران محترم بانک انتظار دارد نسبت به تداوم همکاری صمیمانه با جنابعالی اهتمام ویژه مبذول دارند.

علی اشرف افخمی
رئیس هیات مدیره