تاپ خبر۲۴: در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور که با محور «مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» به صورت غیرحضوری توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، ۳۰ نفر از روسای موفق شعب بانک ملی ایران تقدیر شدند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این […]

تاپ خبر۲۴: در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور که با محور «مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» به صورت غیرحضوری توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، ۳۰ نفر از روسای موفق شعب بانک ملی ایران تقدیر شدند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این همایش مجازی که با حضور دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، دکتر فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و جمعی از مدیران ارشد نظام بانکی برگزار شد، مباحثی پیرامون دورکاری، لزوم حمایت و همدلی کارکنان بانک ها، فناوری های نوین، دستورالعمل های بهداشتی، برنامه ریزی اقتضایی و مهندسی مجدد فرایندها مطرح شد.

در پایان همایش، ۳۰ نفر از روسای موفق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور معرفی شدند. فهرست منتخبان به شرح زیر است:

اسامی روسای موفق شعب