تاپ خبر۲۴:«حمید تهران‌فر» طی حکمی از سوی رییس کل بانک مرکزی به سمت معاونت نظارتی بانک مرکزی منصوب و مشغول به کار شد. در بخش دیگری از این حکم، دکتر سیف از درگاه الهی برای معاون نظارتی جدید بانک در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق نموده است.

تاپ خبر۲۴:«حمید تهران‌فر» طی حکمی از سوی رییس کل بانک مرکزی به سمت معاونت نظارتی بانک مرکزی منصوب و مشغول به کار شد.
در بخش دیگری از این حکم، دکتر سیف از درگاه الهی برای معاون نظارتی جدید بانک در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق نموده است.