این جشنواره همواره فرصتی است تا ما کارنامه یک سال تلاش رسانه ای خود و همکارانمان را مرور کنیم، در اوج قله های آن ببالیم و از کاستی ها و نارسایی ها، توشه تلاش و همت بیشتر برگیریم. به گزارش سایت خبری تاپ خبر ۲۴به نقل از خبرگزاری  آریا، محمدزاده اظهار داشت:جشنواره مطبوعات فرصت مغتنمی است […]

این جشنواره همواره فرصتی است تا ما کارنامه یک سال تلاش رسانه ای خود و همکارانمان را مرور کنیم، در اوج قله های آن ببالیم و از کاستی ها و نارسایی ها، توشه تلاش و همت بیشتر برگیریم.

به گزارش سایت خبری تاپ خبر ۲۴به نقل از خبرگزاری  آریا، محمدزاده اظهار داشت:جشنواره مطبوعات فرصت مغتنمی است تا ضمن گردهمایی خانواده بزرگ اطلاع رسانی تصویر دسته جمعی و زیبایی خود را در آینه آن که پس از ۱۹ نوبت،به تمامی صیقل یافته است،می نگرند؛ تصویری از خاطرات ،دغدغه ها،بیم ها و امیدهای مشترک و امید به آینده ای که رسانه به عنوان رکن وثیق دانایی و آگاهی و پیش نویس تاریخ ملت ایران به جایگاهی سزاوار خود دست یابد و با تکیه بر داشته ها و یافته های نو به نو نسل جدید روزنامه نگاری را به افقهای گسترده تر و عرصه هایی بلند تر از آنچه تاکنون تجربه شده است.

محمدزاده اضافه کرد: این جشنواره همواره فرصتی است تا ما کارنامه یک سال تلاش رسانه ای خود و همکارانمان را مرور کنیم، در اوج قله های آن ببالیم و از کاستی ها و نارسایی ها، توشه تلاش و همت بیشتر برگیریم.

وی افزود: آگاهی مهمترین سرمایه اجتماعی است و قدرانی از اصحاب رسانه حق گزاری از …