تاپ خبر۲۴: بانک ملت برای آن دسته از مشتریانی که حساب جاری خود نزد بانک ملت را به دستگاه کارتخوان متصل کرده اند، در بسته اعتباری پذیرندگان ملت، مشوق های جدید در نظر گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با تصویب هیات مدیره، پذیرندگان کارتخوان های این بانک که […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت برای آن دسته از مشتریانی که حساب جاری خود نزد بانک ملت را به دستگاه کارتخوان متصل کرده اند، در بسته اعتباری پذیرندگان ملت، مشوق های جدید در نظر گرفت.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با تصویب هیات مدیره، پذیرندگان کارتخوان های این بانک که نسبت به اتصال حساب جاری خود در بانک ملت به دستگاه کارتخوان منصوبه اقدام کنند از مشوق های درنظرگرفته شده بهره مند خواهند شد.
بر اساس این گزارش، مشوق های یادشده در دو بخش سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، در نظر گرفته شده است که بر اساس آن سقف تسهیلات قابل اعطا در قالب بسته پذیرندگان ملت به این دسته از مشتریان افزایش خواهد یافت ضمن این که در نرخ سود دریافتی از مشتریان نیز تخفیفاتی اعمال خواهد شد.