تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در راستای تکمیل پروژه های عمرانی کشور و مشارکت در طرح ساخت ۴ آزادراه بزرگ کشور بیش از دو هزار و ۱۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از خبرگزاری ایرنا، بانک ملی ایران تامین مالی آزادراه قزوین – زنجان، زنجان – […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در راستای تکمیل پروژه های عمرانی کشور و مشارکت در طرح ساخت ۴ آزادراه بزرگ کشور بیش از دو هزار و ۱۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از خبرگزاری ایرنا، بانک ملی ایران تامین مالی آزادراه قزوین – زنجان، زنجان – تبریز، باغچه – مشهد و کنار گذر مشهد را در دستور کار قرار داد.
** آزادراه قزوین – زنجان
برهمین اساس میزان سرمایه گذاری این بانک در آزادراه قزوین – زنجان معادل ۲/۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود که در سال ۷۶ به بهره برداری رسیده است.
جابه جایی سریع از ویژگی های منحصر به فرد این آزادراه است و بانک ملی ایران در مشارکت در ساخت و تجهیز؛ راه های ارتباطی غرب و شرق کشور حضور داشته است.
** آزادراه زنجان – تبریز
بانک ملی ایران در راستای اهداف توسعه ای هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری کرده که این آزادراه در سال ۹۱ به بهره برداری رسیده و کاهش مصرف سوخت و انرژی از ویژگی های منحصر به فرد این آزادراه است.
** آزادراه باغچه – مشهد
همچنین بانک ملی ایران ۱۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در آزادراه باغچه – مشهد سرمایه گذاری کرد که این آزادراه در سال ۸۲ به بهره برداری رسید و ارتقای سطح ایمنی راه ها از ویژگی های منحصر به فرد این آزاد راه است.
** آزادراه کنارگذر مشهد
بانک ملی ایران در راستای توسعه عمرانی کشور ۳۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آزادراه کنارگذر مشهد برای افزایش ترددهای بین المللی و ترانزیت و کاهش آمار تصادفات سرمایه گذاری کرده که این آزادراه در سال ۹۱ به بهره برداری رسیده است.