تاپ خبر۲۴:مسابقه کشتی ۱۵ جانبه تحت عنوان یادواره شهدای بخش کهریزک وگرامیداشت ایام دهه فجربرگزارمی گردد. به گزارش تاپ خبرمجتبی حسینی گفت:هدف ازبرگزاری این مسابقات شناسایی استعداهای ورزش کشتی وکمک به راهیابی آنها به مراتب بالای کشوری می باشد نایب رئیس هیت کشتی بخش کهریزک ومسئول برگزاری مسابقات عنوان کرداین برای چندمین باراست که این […]

تاپ خبر۲۴:مسابقه کشتی ۱۵ جانبه تحت عنوان یادواره شهدای بخش کهریزک وگرامیداشت ایام دهه فجربرگزارمی گردد.
به گزارش تاپ خبرمجتبی حسینی گفت:هدف ازبرگزاری این مسابقات شناسایی استعداهای ورزش کشتی وکمک به راهیابی آنها به مراتب بالای کشوری می باشد
نایب رئیس هیت کشتی بخش کهریزک ومسئول برگزاری مسابقات عنوان کرداین برای چندمین باراست که این مسابقات
دراین بخش برگزارمی شودکه درهردوره شاهدابرازتمایل حضورتعدادبیشتری ازافرادورزشکاربوده ایم که امیدواریم شرایطی پیش بیاوریم که این مسابقات رادرسطح کشوری برگزارکنیم.
حسینی درخاتمه افزود:این یادواره درچهارگروه سنی نونهالان،نوجوانان،جوانان،بزرگسالان وباحضورتیمهایی ازاستانهای مازندران،اصفهان،کاشان،لرستان،کرج،تهران وتوابع تهران درتاریخ ۹۲/۱۱/۱۱
درسالن درختی بخش کهریزک باحضورمسئولین وپیش کسوتان کشتی کشوربرگزارمی گردد.