تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران درباره سوء استفاده های تلفنی به بهانه هایی مانند پرداخت هدیه، برنده شدن جایزه و …. هشدار دارد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی تماس های مکرر برخی مشتریان مبنی بر دریافت تماس های مشکوک، مشخص شد که عده ای کلاهبردار به دنبال سوء […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران درباره سوء استفاده های تلفنی به بهانه هایی مانند پرداخت هدیه، برنده شدن جایزه و …. هشدار دارد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی تماس های مکرر برخی مشتریان مبنی بر دریافت تماس های مشکوک، مشخص شد که عده ای کلاهبردار به دنبال سوء استفاده از اطلاعات هویتی و بانکی مشتریان هستند.
این عده با استفاده از ابزارهای تلفنی، ترفندهای مذاکره و نیز مهندسی اجتماعی تلاش می کنند مشتری را با عناوین مختلف به ارائه اطلاعات بانکی ترغیب کرده و از آن به نفع خود استفاده کنند.
بانک ملی ایران ضمن هشدار مجدد به مشتریان در این باره، از آنها خواست در مقابل هر گونه مورد مشکوک هشیار بوده و ضمن جلوگیری از ادامه مکالمه تلفنی، در صورت لزوم آن را با پلیس در میان بگذارند.