تاپ خبر۲۴:مراسم سالگرد تاسیس بانک پارسیان باحضور تنی چند از اعضای هیات مدیره ، مدیران ، مشاوران بانک و اصحاب رسانه مورخ ۲۸شهریور سال جاری در ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار شد. عکس های مراسم


تاپ خبر۲۴:مراسم سالگرد تاسیس بانک پارسیان باحضور تنی چند از اعضای هیات مدیره ، مدیران ، مشاوران بانک و اصحاب رسانه مورخ ۲۸شهریور سال جاری در ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار شد.عکس های مراسم