تاپ خبر۲۴: راه های توسعه همکاری ها میان بانک سینا و بانک های ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در سفری که از سوی معاون سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا و مدیر عملیات ارزی این بانک به کشور ترکیه انجام شد، راه های توسعه […]

تاپ خبر۲۴: راه های توسعه همکاری ها میان بانک سینا و بانک های ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در سفری که از سوی معاون سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا و مدیر عملیات ارزی این بانک به کشور ترکیه انجام شد، راه های توسعه همکاری ها با سه بانک این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در دیدار ساروخانی و نوراللهی با مدیران بانکهای هالک، اکتیو و زراعت ترکیه که به صورت جداگانه انجام شد، عملکرد بانک سینا به لحاظ رعایت استانداردهای نظارتی و شفافیت مالی تشریح شد و اهداف و استراتژی آتی این بانک در ارتباط با توسعه فعالیت های بین الملل مورد تاکید قرار گرفت.
مدیران بانکهای ترکیه نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری مشترک با بانک سینا، از آغاز روابط کارگزاری و تعاملات فی ما بین در آینده استقبال نمودند.