تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه یکی از برنامه‌های مهم این بانک کمک به توسعه حمل ونقل عمومی‌در پایتخت و سراسر کشور است، گفت: هم اکنون در چارچوب ضوابط و مقررات موجود به با سرمایه گذاری به کمک خط ۶ متروی تهران آمده ایم. مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه یکی […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه یکی از برنامه‌های مهم این بانک کمک به توسعه حمل ونقل عمومی‌در پایتخت و سراسر کشور است، گفت: هم اکنون در چارچوب ضوابط و مقررات موجود به با سرمایه گذاری به کمک خط ۶ متروی تهران آمده ایم.

مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه یکی از برنامه‌های مهم این بانک کمک به توسعه حمل ونقل عمومی‌در پایتخت و سراسر کشور است، گفت: هم اکنون در چارچوب ضوابط و مقررات موجود به کمک خط ۶ متروی تهران آمده ایم و برای بهره‌برداری هرچه زودتر از این خط سرمایه‌گذاری کرده ایم.محمد حسین پورزرندی با بیان اینکه بانک شهر در گذشته نیز از دیگر خطوط متروی تهران و سایر شهرهای کشور حمایت کرده، افزود: این بانک در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از خط ۳ متروی تهران هم حضور فعال داشت.
همچنین باید تاکید کنم که ما در حال حاضر با سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط مترو در ۴ کلانشهر از جمله اصفهان نیز حضور فعال داریم.
وی تصریح کرد: خلا عدم حضور یک بانک تخصصی در حوزه شهری مدتها بود که در کشور احساس می‌شد. خیلی بانک‌های تخصصی در کشور داریم که خدمات متنوعی به هموطنان ارایه می‌دهند اما بانک شهر در حال حاضر درکنار مدیریت شهری به خدمات‌دهی به شهروندان سراسر کشور مبادرت می‌کند.پورزرندی با اشاره به اینکه معتقدیم که بانک‌ها باید بتوانند مسوولیت اجتماعی خود را در قبال هموطنان به نحو احسن انجام دهند، خاطرنشان کرد: در همین راستا توسعه حمل ونقل عمومی شهرها حوزه‌ای است که بانک شهر با تمام توان به آن ورود پیدا کرده است.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه کمک به آسایش زندگی هموطنان درشهرها یکی از دغدغه‌های ما است، گفت: کمک بانک شهر به بهره‌برداری از بزرگراه دولت آباد در منطقه ۱۵ نیز درهمین راستا بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۹۰ درصد منابع شهر مردمی‌و ۱۰درصد آن متعلق به شهرداری‌هاست، عنوان کرد: هم اکنون ۵۰ درصد منابع خود را به پروژه‌های توجیه دار و با ضمانت اختصاص می‌دهیم .پورزرندی در بخش دیگری از گفته‌هایش افزود: در گذشته شعارهای بسیاری در خصوص گسترش بانک داری مجازی مطرح می‌شد اما امروز بانک شهر توانسته این شعار را عملیاتی کند .
این بانک هم اکنون ۲۴ ساعته به فعالیت بانک داری مشغول است. شعبه‌های مجازی ما درحال حاضر در سراسر کشور به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و باید اعلام کنم اخیرا ضمانتنامه‌های مختلف بانکی را نیز در شعبه‌های مجازی خود ارائه می‌دهیم.
وی تاکید کرد: کیوسک‌های خودبانک بانک شهر خدمات متنوعی را به هموطنان ارایه می‌دهند.