تاپ خبر۲۴:مدیر عامل بانک شهر در دوازدهمین همایش زنجیره‌ای موفقیت سازمانی، به عنوان بزرگترین گردهمایی معتبرترین شرکت‌های پیشرو ، نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری را به خود اختصاص داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شهر، در این همایش که از سوی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران […]

تاپ خبر۲۴:مدیر عامل بانک شهر در دوازدهمین همایش زنجیره‌ای موفقیت سازمانی، به عنوان بزرگترین گردهمایی معتبرترین شرکت‌های پیشرو ، نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری را به خود اختصاص داد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شهر، در این همایش که از سوی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و با مشارکت اتاق تعاون ایران برگزار شد، دکتر حسین محمدپورزرندی شایسته دریافت نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری در بخش ملی شناخته شد.
همچنین دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران، با توجه به نقش تأثیرگذار صنعت بانکداری در حمایت و تأمین و ارائه منابع مالی به گروههای صنعتی، تولیدی و خدماتی و نظر به مطالعات و ارزیابی‌های برونسازمانی و دریافت نظر مشتریان که بر مبنای شاخص‌های مرکز استانداردهای بینالمللی(UKAS) اتحادیه اروپا صورت پذیرفته است، بانک شهر را به عنوان یک مجموعه موفق، مبتکر، معتبر و سرآمد در صنعت بانکداری معرفی کرد.
بر این اساس، بانک شهر به عنوان برگزیده دریافت استاندارد و جایزه بین‌المللی(TE-Banking) تکنولوژی برتر در بانکداری الکترونیکی از سوی اتحادیه اروپا در بخش بین‌الملل نیز مورد قدردانی قرار گرفت.
این همایش، برای نخستین بار به منظور اعتباربخشی و ایجاد تمایز، برگزار شد که جایزه بخش بینالملل در قالب یک گواهینامه با اعتبار جهانی، قابلیت ثبت داشته و مورد تأیید مرکز اعتباربخشی(USAS) ایالات متحده است و امکان حک آرم گواهینامه بر روی اوراق اداری و تبلیغات به منظور تأیید کیفیت خدمات بانکی امکان‌پذیر است.
در این همایش مهندس جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران، دکتر عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران و تنی چند از مقامات کشوری حضور داشتند.