تاپ خبر۲۴:مدیرکل ارتباطات و سخنگوی همراه اول با اشاره به رایگان شدن تماس با شماره ۱۶۴۰ گفت: این شماره برای ارتباط زنده با حرم مطهر امام حسین(ع) راه‌اندازی شده است.

تاپ خبر۲۴:مدیرکل ارتباطات و سخنگوی همراه اول با اشاره به رایگان شدن تماس با شماره ۱۶۴۰ گفت: این شماره برای ارتباط زنده با حرم مطهر امام حسین(ع) راه‌اندازی شده است.