تاپ خبر۲۴: دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن به عنوان عضو کمیسیون علمی-تخصصی امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،دکتر بت شکن نظر به پیشنهاد معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و با توجه به […]

تاپ خبر۲۴: دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن به عنوان عضو کمیسیون علمی-تخصصی امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،دکتر بت شکن نظر به پیشنهاد معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و با توجه به شایستگی علمی و تخصصی خود از سوی معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان به این سمت منصوب گردید.
این گزارش حاکی است دکتر بت شکن دارای مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران می باشد و از سال ۱۳۹۲ نیز فعالیت خود را در سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن آغاز کرده است.