تاپ خبر۲۴:انتخاب مدیرعامل بانک سینا به عنوان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی مدیرعامل بانک سینا در چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به عنوان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی شناخته شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا در این آیین که روز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ با حضور […]

تاپ خبر۲۴:انتخاب مدیرعامل بانک سینا به عنوان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی
مدیرعامل بانک سینا در چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به عنوان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی شناخته شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا در این آیین که روز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ با حضور مدیران روابط عمومی سازمان ها و نهادها، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و کارشناسان ارتباطات در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، به انتخاب هیات داوران لوح سپاس مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به مهندس پیشرو اهدا شد.
بر اساس این گزارش این لوح به پاس خدمات و حمایت های مهندس پیشرو در راستای ارتقاء ارتباطات و ترغیب سازمان به سمت تعالی جویی و تعالی گری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درونی و بیرونی از سوی هیات داوران چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به وی تعلق گرفت.