تاپ حبر۲۴: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی مدیرعامل بانک سپه را به عنوان عضو شورای راهبردی تحول نظام بانکی وزارتخانه مذکور منصوب کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ ، در متن حکم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه آمده است: وزارت امور اقتصادی […]

تاپ حبر۲۴: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی مدیرعامل بانک سپه را به عنوان عضو شورای راهبردی تحول نظام بانکی وزارتخانه مذکور منصوب کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ ، در متن حکم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در راستای اهداف راهبردی دولت تدبیر و امید در نظر دارد طرح تحول نظام بانکی را به منظور چگونگی تنظیم مناسبات نظام پولی و بانکی کشور در پرتو موازین و ضوابط شرعی و خواسته های به حق مردم به مرحله اجرا درآورد ، لذا به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای راهبردی تحول نظام بانکی» منصوب می شوید.
در بخش دیگری از این حکم مندرج است: امید است با همکاری سایر اعضای شورا و بهره گیری از تجارب علمی و عملی موجود در نظام بانکی کشور و الگو گیری از تجربیات جهانی با محوریت اقتصاد مقاومتی، رفع چالشهای موجود در نظام پولی و بانکی کشور را هدف قرارداده و در جهت بهبود نظارت فراگیر و تخصصی و با به کارگیری فناوری اطلاعات مبتنی بر معماری یکپارچه، بازمهندسی ساختار نظام پولی و بانکی کشور و در راستای ارتقای کارآیی اقدام نمایید. در این ارتباط، هدایت و راهبری پروژه های مختلف و تهیه پیشنهادهای لازم جهت طرح در هیأت وزیران نیز در دستور کار قرار گیرد.