تاپ خبر۲۴:بانک پاسارگاد به‌عنوان یکی از ۳ سازمان دانشی‌برتر ایران و همچنین دکتر قاسمی مدیرعامل این بانک به عنوان رهبر دانشی‌برتر معرفی شدند. در سومین کنفرانس مدیریت ارزش‌آفرین دانش، نوآوری و سرمایه‌های فکری بانک‌پاسارگاد، به‌عنوان یکی از ۳ سازمان دانشی برتر کشور انتخاب شد. در این مراسم دکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک نیز به […]

تاپ خبر۲۴:بانک پاسارگاد به‌عنوان یکی از ۳ سازمان دانشی‌برتر ایران و همچنین دکتر قاسمی مدیرعامل این بانک به عنوان رهبر دانشی‌برتر معرفی شدند.
در سومین کنفرانس مدیریت ارزش‌آفرین دانش، نوآوری و سرمایه‌های فکری بانک‌پاسارگاد، به‌عنوان یکی از ۳ سازمان دانشی برتر کشور انتخاب شد. در این مراسم دکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک نیز به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات سازنده در این خصوص، به‌عنوان رهبر دانشی‌برتر کشور که بیشترین تحول را در سازمان خود ایجاد کرده‌است، انتخاب شد.
گفتنی است ارزیابی جهانی MAKE بزرگ‌ترین و معتبرترین ارزیابی سازمان‌های دنیا در حوزه خلق ارزش از دانش به شمار میرود که هر ساله با حضور و مشارکت صدها سازمان از ۴ قاره و بیش از ۱۰۰ کشور دنیا برگزار ‌شده و در حال حاضر تنها ارزیابی بین‌المللی در حوزه مدیریت در ایران به شمار می‌رود. دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان نماینده رسمی برگزاری ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر در ایران است.