تاپ خبر۲۴: در دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور مدیران عامل بانک های توسعه ای نقش این بانک ها را در اقتصاد کشورمان تبیین کردند. در این همایش علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: سرمایه پنج بانک یاد شده با یکدیگر سه میلیارد و ۶٠٠ […]

تاپ خبر۲۴: در دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور مدیران عامل بانک های توسعه ای نقش این بانک ها را در اقتصاد کشورمان تبیین کردند.

در این همایش علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: سرمایه پنج بانک یاد شده با یکدیگر سه میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار است که در مقایسه با بانک های توسعه ای دیگر کشورها بسیار ناچیز است.
وی بیان داشت: در جهان ۵٠٠ بانک توسعه ای وجود دارد اما شمار این بانک ها در ایران پنج مورد است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: سرمایه بانک KFW در آلمان ٢۵میلیارد دلار و کفایت سرمایه ١٨.٣۴ درصد است. دارایی این بانک نسبت به کل بانک های آلمان ۶.۵درصد برآورد می شود.
افخمی ادامه داد: بانک توسعه ای SBI ژاپن دارای ١١میلیارد دلار سرمایه است و یک درصد سرمایه بانک های ژاپن در این بانک قرار دارد. کفایت سرمایه این بانک ١۶.۴درصد است.
وی گفت: سرمایه بانک توسعه ای CDB در چین ١٠۴میلیارد دلار و سهم آن نسبت به بانک های دیگر چین ۶درصد است.
به گفته افخمی سرمایه بانک های KDB کره جنوبی و BNDES برزیل به ترتیب پنج میلیارد و ٢٨٠ میلیون و ١٢ میلیارد دلار است و نسبت دارایی آنها به دیگر بانک های کشورهای خود نیز به ترتیب ٩.۴ و ۴۶درصد برآورد می شود.
وی اعلام کرد بانک صنعت و معدن ٨٠٠میلیون دلار و بانک توسعه صادرات ٩٠٠میلیون دلار سرمایه دارد.
همچنین سرمایه بانک های مسکن، توسعه تعاون و کشاورزی به ترتیب یک میلیارد و ١٠٠ میلیون، ٢٠٠میلیون و ۶٠٠ میلیون دلار است.
وی سهم بانک های توسعه ای از کل سرمایه های بانکی در ایران را ٣.٢درصد عنوان کرد و افزود: نسبت مانده تسهیلات پنج بانک توسعه ای در ایران به تولید ناخالص داخلی ٣.١درصد است.
افخمی تاکید کرد برای توسعه زیرساخت ها باید سرمایه بانک های توسعه ای کشور افزایش یابد و برای این منظور باید مجلس شورای اسلامی در این زمینه قانع شود.
محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن، سهم بانک های توسعه ای را در خروج از رکود و ایجاد اشتغال مهم دانست و گفت: وظیفه بانک های توسعه ای اهرم کردن منابع است.
بت شکن افزود: با اینکه سهم سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی دو تا سه درصد کاهش یافت اما این موضوع برای بانک های توسعه ای رخ نداد.
وی گفت: انتشار اوراق بهادار با نرخ سود پایین و امکان خرید آن توسط بانک های تجاری می تواند به افزایش سرمایه بانک های توسعه ای منجر شود.
محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در این نشست درباره نقش بانک ها در تحقق هدف های اقتصاد مقاومتی سخنرانی کرد.
سهمانی اقتصاد مقاومتی را درونزا و برونگرا، خودجوش، مردم بنیاد، دانش بنیان و عدالت محور دانست و گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی به افزایش رقابت پذیری کمک می کند که در نهایت موجب شفافیت اقتصادی و ثبات نظام اقتصادی می شود.
وی تاکید کرد نسبت کفالت سرمایه در بانک های توسعه ای در ایران نباید کمتر از هشت درصد باشد اما این نسبت در ایران بسیار اندک است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: تامین مالی پایدار در زمینه تولید خدمات و عمرانی گام بلندی برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این همایش گفت: بانک های توسعه ای در ایران با هدف توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و بخش تعاون شکل گرفته است.
وی افزود: کشورهای همسایه ایران به برق و گاز ایران نیاز دارند؛ بنابراین می توانیم در این زمینه صادرات داشته باشیم. برای نمونه می توانیم به کشور ارمنستان گاز صادر و برق وارد کنیم.
صالح آبادی گفت: سالیانه می توانیم ٢٠میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی افزود: برخی پروژه ها در کشور به سرمایه گذاری زیاد نیاز دارد که بانک های توسعه می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
به گفته وی، منابع بانک توسعه صادرات از طریق منابع ذخیره ارزی، منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و خطوط اعتباری بانک های خارجی تامین می شود.
صالح آبادی پیشنهاد کرد با توجه به اینکه منابع بانک توسعه صادرات ارزی است بنابراین وثیقه هایی که نزد بانک گذاشته می شود باید ارزی باشد که می توان از محل عایدات پروژه ها تامین شود.
وی گفت: بسیاری از مشتریان بانک توسعه صادرات به منابع ریالی نیاز دارند که می توان آنها را به بانک های تجاری هدایت کرد و با توجه به سابقه مشتری، تسهیلات را بانک توسعه صادرات ضمانت کند.