تاپ خبر۲۴: طبق مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مربوط به سال ۹۳ تمدید شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن، با موافقت هیات مدیره بانک، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده طی سال ۱۳۹۳ (مقطع زمانی […]

تاپ خبر۲۴: طبق مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مربوط به سال ۹۳ تمدید شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن، با موافقت هیات مدیره بانک، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده طی سال ۱۳۹۳ (مقطع زمانی ۱۵ فروردین تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۳) از تاریخ اعتبار درج شده بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مدت ۶ ماه تمدید شد.
بر این اساس اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (اوراق تسه) مربوط به فروردین ۹۳ تا ۱۵ مهرماه قابل خرید و فروش است و به دنبال اوراق مربوط به هر یک از ماه های سال ۱۳۹۳ به مدت شش ماه قابل خرید و فروش است.
شایان ذکر است، متقاضیان استفاده از تسهیلات سپرده ممتاز از محل خرید اوراق تسه می توانند با مراجعه به بخش “تسهیلات مسکن” سایت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir نرخ نمادهای اوراق تسه را ملاحظه کنند.