تاپ خبر۲۴:معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با بیان این ‌که محاسبه سود این بانک بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر علیرضا آذری با بیان این مطلب اظهار کرد: نحوه محاسبه سود این بانک بر مبنای بخشنامه‌هایی است که از […]

تاپ خبر۲۴:معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با بیان این ‌که محاسبه سود این بانک بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر علیرضا آذری با بیان این مطلب اظهار کرد: نحوه محاسبه سود این بانک بر مبنای بخشنامه‌هایی است که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود و در حال حاضر نحوه پرداخت سود در تمامی بانک‌ها مانند یکدیگر است.
دکتر آذری تصریح کرد: افزایش منابع بانک شهر در مدت زمان کوتاه، نشان‌دهنده اعتماد بیش از پیش مردم است و افزود: در همین راستا سود بانک شهر نیز برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۲۰% و برای سپرده‌های بلند‌مدت نیز۲۰% محاسبه می‌شود.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با بیان این ‌که در حال حاضر منابع بانک نسبت به اهداف تعیین شده بیشتر است، افزود: این موضوع نشان‌دهنده اعتماد بیش از پیش مردم به بانک شهر است.
آذری ادامه داد: در بخش مصارف نیز در حالی که بخشنامه کامل و جامعی متناسب با انواع خواسته‌های مشتریان تهیه شده و پرداخت‌های خوبی نیز از ابتدای سال صورت گرفته است، اما به دلیل شرایط رکود بازار نسبت مصارف به منابع در حد استاندارد نبوده و برنامه‌ریزی جدی‌تری، جهت رسیدن به شاخص مصارف در دستور کار قرار دارد.