تاپ خبر ۲۴:حراست منطقه شمال مانور سرقت فرآورده از خط ۱۲ اینچ ری/ ساری را در کیلومتر ۴۹۲+۲۸۰ محدوده فنس ولو تجن برگزار کرد. به گزارش تاپ خبر ۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال، علی سلطانی، رئیس حراست منطقه پس از اجرای موفقیت آمیز مانور گفت: […]

تاپ خبر ۲۴:حراست منطقه شمال مانور سرقت فرآورده از خط ۱۲ اینچ ری/ ساری را در کیلومتر ۴۹۲+۲۸۰ محدوده فنس ولو تجن برگزار کرد.

به گزارش تاپ خبر ۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال، علی سلطانی، رئیس حراست منطقه پس از اجرای موفقیت آمیز مانور گفت: این مانور به منظور حصول اطمینان از آمادگی پرسنل، شناسایی نقاط ضعف، کسب اطمینان از عملکرد تجهیزات امنیتی و عملیاتی، کسب آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری و همچنین آشنایی مرجع انتظامی با مشکلات شرکت در حوزه حریم خطوط و سرقت های احتمالی فرآورده های نفتی از خطوط لوله برگزار شده است.

وی افزود: مانور سرقت فرآورده از خطوط لوله با حضور واحدهای حراستی، HSE، عملیات، تعمیرات خط، روابط عمومی و اداره بهداشت و درمان نفت شمال و نیروی انتظامی ساری با موفقیت و با نیل به اهداف از پیش تعیین شده انجام شد.