تاپ خبر۲۴:  مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در نخستین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران بر اساس تایید هیات علمی این کنفرانس لوح و تندیس اهتمام به هلدینگ دریافت کرد. این کنفرانس بین المللی با محوریت نقش هلدینگ در توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از رکود اقتصادی با مشارکت اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و […]

تاپ خبر۲۴:  مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در نخستین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران بر اساس تایید هیات علمی این کنفرانس لوح و تندیس اهتمام به هلدینگ دریافت کرد.

این کنفرانس بین المللی با محوریت نقش هلدینگ در توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از رکود اقتصادی با مشارکت اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونیدو) و دیگر تشکلهای صنعتی و با حضور مقامات عالی رتبه، روسای اتاق ها و پانصد شرکت برتر ایران و پنج هلدینگ بین المللی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

این کنفرانس در دو بخش اصلی و تکمیلی برگزار شد که بخش اصلی شامل ارایه مقالات تخصصی، برگزاری پانل تخصصی با موضوع کنفرانس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارایه تجربیات برتر در خصوص ایجاد، راهبری و مدیریت شرکت‌های هلدینگ بود که دکتر نتاج – مدیر عامل بانک مهر اقتصاد – نیز به ارائه مقاله ای در خصوص معرفی روش ها و ابزارهای تامین مالی پرداخت.

از اهداف برگزاری این کنفرانس می‌توان کمک به توسعه علمی مبحث سازمان‌های هلدینگ و شناسایی نخبگان و علاقه‌مندان و ایجاد، همسویی دیدگاه‌ها در جامعه علمی و مدیران اجرایی کشور در زمینه مفهوم و چگونگی شکل‌دهی و استقرار هلدینگ‌های موفق، شناسایی نقاط قوت و ضعف هلدینگ‌ها در ایران و دستیابی به روش‌های کارآمد ایجاد، راهبری و مدیریت و ایجاد بستری برای معرفی مطالعات و پژوهش‌ها و تجارب در زمینه هلدینگ‌ها و انجام مطالعات تطبیقی بر روی نمونه‌های موفق داخلی و خارجی اشاره کرد.