تاپ خبر۲۴:قیمت رهن در منطقه دروس- یخچال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان می باشد. محله متراژ رهن اجاره سبلان شمالی ۳۸ ۲۰ میلیون ۲۰۰ هزار چیذر ۲۵ ۱۰میلیون ۳۵۰هزار میدان فلاح ۴۵ ۲۰میلیون ۱۰۰هزار رودکی- مرتضوی ۴۰ ۲۰ میلیون ۱۰۰ هزار هروی ۵۱ ۵۰میلیون ۵۰۰ هزار امیرآباد شمالی ۵۲ ۶۸میلیون – آزادی- آذربایجان ۵۵ ۲۰ […]

تاپ خبر۲۴:قیمت رهن در منطقه دروس- یخچال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان می باشد.

محله

متراژ

رهن

اجاره

سبلان شمالی

۳۸

۲۰ میلیون

۲۰۰ هزار

چیذر

۲۵

۱۰میلیون

۳۵۰هزار

میدان فلاح

۴۵

۲۰میلیون

۱۰۰هزار

رودکی- مرتضوی

۴۰

۲۰ میلیون

۱۰۰ هزار

هروی

۵۱

۵۰میلیون

۵۰۰ هزار

امیرآباد شمالی

۵۲

۶۸میلیون

آزادی- آذربایجان

۵۵

۲۰ میلیون

۵۴۰ هزار

تهرانپارس- ساجدی

۶۸

۱۰میلیون

۹۵۰هزار

سهروردی جنوبی

۷۰

۱۰ میلیون

۱میلیون و ۴۰۰ هزار

دروس- یخچال

۷۰

۱۰۰میلیون

شهرک گلستان

۱۰۰

۸۰میلیون

 منبع :
باشگاه خبرنگاران