تاپ خبر۲۴: باتوجه به ارتقاء سیستم ها و بهینه سازی زیر ساختها در راستای افزایش کیفیت خدمات به مشتریان محترم ، سامانه های بانک (شامل درگاههای خودپرداز ، پایانه های فروشگاهی ، اینترنت بانک و …) از ساعت ۱:۰۰ الی ۵:۳۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۲/۵/۹۵ قطع می باشند. ضمن قدردانی از همراهی هموطنان و […]

تاپ خبر۲۴: باتوجه به ارتقاء سیستم ها و بهینه سازی زیر ساختها در راستای افزایش کیفیت خدمات به مشتریان محترم ، سامانه های بانک (شامل درگاههای خودپرداز ، پایانه های فروشگاهی ، اینترنت بانک و …) از ساعت ۱:۰۰ الی ۵:۳۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۲/۵/۹۵ قطع می باشند.

ضمن قدردانی از همراهی هموطنان و مشتریان گرامی , بخاطر این قطعی موقت پوزش می طلبیم.