تاپ خبر۲۴: قضاوی معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هویت و اقتدار بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه ای در کشورمان به خاطر برخورداری از نیروی انسانی متخصص است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن وی که در مراسم معارفه […]

تاپ خبر۲۴: قضاوی معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هویت و اقتدار بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه ای در کشورمان به خاطر برخورداری از نیروی انسانی متخصص است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن وی که در مراسم معارفه حسین عسکری عضو جدید هیات مدیره این بانک سخن می گفت افزود:مدیریت افخمی در بانک صنعت و معدن موفق بوده و ایشان موجب افتخار بانک صنعت و معدن و نظام بانکی کشور ماست.
قضاوی با اشاره به اقتدار مدیریتی و ایجاد ارتباط موثر در درون و بیرون بانک توسط مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: ایجاد ارتباط میان این بانک با نهادهای خارج از بانک و بویژه نهادهایی که در حوزه سیاستگذاری و تامین منابع فعالیت دارند امر مهمی است که افخمی در آن موفق بوده است.
وی گفت: اگر شرایط لازم فراهم شود بانک صنعت و معدن میتواند به شکل مناسبی منابع مالی را برای تامین مالی پروژه های صنعتی کشور جهت بدهد و در همین راستا دولت می تواند تصمیمات موثری برای حل مشکل کفایت سرمایه این بانک اتخاذ کند.
این مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی مشارکت صندوق توسعه ملی را با اختصاص بخشی از منابعش برای افزایش سرمایه بانک ها ، روشی مناسب پیشنهاد کرد و در ادامه ضمن برشمردن موانع موجود در مسیر فعالیت های بین المللی بانک های کشور گفت: امیدوارم موانع تکنیکی با یک راهکار درست از میان برداشته شود تا بانک های ما بتوانند در حوزه بین المللی به خوبی فعالیت کنند.
وی با اشاره به انتخاب عسکری ، معاون سابق مدیرعامل در امور نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات این بانک به عنوان عضو جدید هیات مدیره بیان داشت: وجود افرادی در هیات مدیره که علاوه بردانش بانکی ، از دانش فنی خوبی هم برخوردارند می تواند موجب تصمیم گیری های صحیح و جهت گیری های درست در بانک شوند.
علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن در مراسم یاد شده گفت : این بانک در آستانه شصتمین سال فعالیت خود قرار دارد وهیچ استانی در کشور نیست که پروژ های صنعتی درآن توسط بانک صنعت و معدن به اجرا در نیامده باشد.
وی افزود این بانک در دو سال گذشته در زمینه صنایع مبنایی بیش از ۱۰ میلیارد دلار گشایش اعتبار داشته و بیش از ۲۰۰طرح صنعتی را از طریق صندوق توسعه ملی و خط اعتباری چین تامین مالی کرده است.
افخمی با بیان این که ۱۲۰ طرح صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ در سال گذشته توسط بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسیده تصریح کرد: در صورت حل مشکل کمبود سرمایه شاهد دستاوردهای بیشتری توسط این بانک خواهیم بود.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن در ادامه از افزایش سرمایه این بانک از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به ۴هزار میلیارد تومان از طریق تجدید ارزیابی خبر داده و به تشریح فعالیت این بانک در عرصه بین المللی و از طریق بانک تجارتی ایران و اروپا پرداخت.
وی افزایش سرمایه بانک از طریق صندوق توسعه ملی را راهکاری مناسب توصیف کرد و افزود: ایجاد شفافیت در فعالیت سازمان ها در دولت فعلی از اهمیت خاصی برخوردار است و این امر در بانک صنعت و معدن به نحوی شایسته دنبال میشود.
توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط و انطباق فعالیت های بانک با شریعت اسلامی از دیگر مواردی بود که افخمی در مراسم معارفه حسین عسکری به عنوان برنامه های جاری بانک در مورد آن سخن گفت.
عسکری در این مراسم با بیان این که حضور افخمی در بانک صنعت و معدن فرصتی است که باید آن را باور کنیم گفت: افخمی نگاهی حرفه ای به بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی دارد که موجب حرکت آن به سمت پیشرفت شده است.
وی گفت سیاست ها و رهنمودهای افخمی نتایج خود را در فرایند فعالیت های بانک صنعت و معدن نشان داده است و ما در این بانک باید باور کنیم که تاثیر گذاریم و باید بدانیم که تاخود را باور داریم می توانیم تاثیر گذار باشیم.