تاپ خبر۲۴: نخستین مرحله قرعه کشی دارندگان دستگاه کارتخوان بانک شهر با معرفی پذیرندگان انجام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، معاون شعب و توسعه بازاریابی با اشاره به برگزاری قرعه کشی این جشنواره توسط شرکت راهبرد هوشمند شهر اظهار کرد: از میان دارندگان دستگاه های کارتخوان بانک […]

تاپ خبر۲۴: نخستین مرحله قرعه کشی دارندگان دستگاه کارتخوان بانک شهر با معرفی پذیرندگان انجام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، معاون شعب و توسعه بازاریابی با اشاره به برگزاری قرعه کشی این جشنواره توسط شرکت راهبرد هوشمند شهر اظهار کرد: از میان دارندگان دستگاه های کارتخوان بانک شهر که در جشنواره پذیرندگان پایانه های فروش، حائز امتیاز لازم شده بودند، قرعه کشی و نفرات برتر معرفی شدند.
وی با بیان شرایط نحوه کسب امتیاز در این جشنواره اظهار کرد: میانگین مانده حساب متصل به دستگاه پایانه فروش، میانگین مانده حساب از۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال۲۰ امتیاز، میانگین مانده حساب۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال ۵۰ امتیاز و میانگین مانده حساب بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال، به ازای هر ۱۰۰ میلیون ریال ۱۰۰ امتیاز بیشتر، از شرایط کسب امتیاز است.
طاهری افزود: همچنین مبلغ تراکنش هر ۱۰ میلیون ریال یک امتیاز تا سقف ۵۰ امتیاز از دیگر شرایط این جشنواره است.
وی خاطر نشان کرد: به پذیرندگان دارای حساب جاری متصل به پایانه فروش۳۰ امتیاز تعلق می گیرد و امتیازات کسب شده توسط هر پذیرنده، در هر ماه به صورت تجمعی در ماه های دوم و سوم نیز لحاظ خواهد شد.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر تصریح کرد: ۵جایزه یکصد میلیون ریالی در پایان ماه اول به برندگان اهدا شد و ۵ جایزه یکصد میلیون ریالی در پایان ماه دوم و ۳ جایزه یک میلیارد ریالی در پایان ماه سوم به عنوان جوایز این جشنواره خواهد بود.
بر این اساس، نفرات برتر نخستین مرحله قرعه کشی از طریق وب سایت و همچنین رسانه های مجازی اعلام می شوند.