تاپ خبر۲۴: سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال لوح سپاسی، از تلاش های بانک ملت در راستای فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست قدردانی کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، سازمان حفاظت محیط زیست در این لوح سپاس، همت دست اندرکاران بانک ملت را در مسئولیت پذیری اجتماعی و انتقال صحیح […]

تاپ خبر۲۴: سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال لوح سپاسی، از تلاش های بانک ملت در راستای فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست قدردانی کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، سازمان حفاظت محیط زیست در این لوح سپاس، همت دست اندرکاران بانک ملت را در مسئولیت پذیری اجتماعی و انتقال صحیح مفاهیم زیست محیطی و نشر فرهنگ حفظ و صیانت از محیط زیست و طبیعت میهن عزیزمان با بهره گیری از تبلیغات موثر و مسئولانه، ستودنی خوانده و از همراهی و همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی این بانک سپاسگزاری کرده است.
در این لوح آمده است: بی تردید صیانت از محیط زیست و طبیعت کشور نیازمند فرهنگ سازی و تلاش هماهنگ، فراگیر و هدفمند است که اگر در مسیر یک منشور اخلاقی و رفتاری کارآمد قرار گیرد می تواند موجب ارتقای فرهنگ زیست محیطی جامعه شود.