تاپ خبر۲۴: به دنبال اقدامات وزارت اقتصاد برای سامان بخشیدن به نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و ارسال گزارش به مراجع نظارتی، دیوان محاسبات با اعلام اینکه اقدامات وزیر اقتصاد موجب جلوگیری از تبعیض و تخلف گردیده است از ایشان تشکر و قدردانی نمود. به گزارش تاپ خبر۲۴ […]

تاپ خبر۲۴: به دنبال اقدامات وزارت اقتصاد برای سامان بخشیدن به نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و ارسال گزارش به مراجع نظارتی، دیوان محاسبات با اعلام اینکه اقدامات وزیر اقتصاد موجب جلوگیری از تبعیض و تخلف گردیده است از ایشان تشکر و قدردانی نمود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، دیوان محاسبات کشور با اعلام اینکه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص ساماندهی نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ اقدام بسیار مناسبی بوده و اجرای این اقدامات را موجب جلوگیری از تبعیض و تخلف ذکر کردند طی نامه ای از اقدامات انجام شده تشکر کرد.

لازم به ذکر است طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۱ استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ تا سال ۱۳۹۴ که به دستور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی آیین نامه ای جهت نحوه استفاده از آن تهیه و ابلاغ گردید، به صلاحدید شخصی وزیر بوده است.