تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر در نخستین کنفرانس مدیریت صنعتی کشور از سوی صاحبنظران این حوزه، مورد قدردانی قرار گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، نخستین کنفرانس مدیریت صنعتی در کشور، به همت مرکز آمار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس و با حمایت بانک شهر و با هدف […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر در نخستین کنفرانس مدیریت صنعتی کشور از سوی صاحبنظران این حوزه، مورد قدردانی قرار گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، نخستین کنفرانس مدیریت صنعتی در کشور، به همت مرکز آمار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس و با حمایت بانک شهر و با هدف بازآموزی، تسهیم دانش و تجارب با حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان و خبرگان بخش صنعت، در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد.
در این همایش که در دو بخش معدن و موسسات مالی و پولی برگزار شد، موضوع تعامل دانشگاه، صنعت و نقش رشته مدیریت صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورها، بررسی و نقش رشته مدیریت صنعتی در موسسات پولی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر این اساس این گزارش ، از مقالات برتر قدردانی و از بانک شهر به