تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر در نخستین کنفرانس چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور با رویکرد برند‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی، مورد قدردانی قرار گرفت. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، در این همایش که با رویکرد برندهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی با حضور مقامات دولتی و فعالان اقتصادی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر در نخستین کنفرانس چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور با رویکرد برند‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی، مورد قدردانی قرار گرفت.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، در این همایش که با رویکرد برندهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی با حضور مقامات دولتی و فعالان اقتصادی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، از زحمات دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل این بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی تقدیر شد.
در این مراسم، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت‌پذیری صاحبان صنعت، اظهار کرد: به طور قطع مسئولیت‌پذیری یک چهره صنعتی می‌تواند سبب تحقق اقتصاد مقاومتی شود و نیازهای جامعه امروز را به نحو احسن پاسخ دهد.
فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم، بنگاه‌های اقتصادی را از عوامل موثر در کاهش بحران‌های کشور از جمله محیط زیست، آب و انرژی دانست.