تاپ خبر۲۴: به منظور ترغیب سازمان­ ها به شنیدن صدای مشتریان و مخاطبان و اهتمام برای جلب رضایت آنان، سومین جشنواره سازمان­ های شنوا و رضایت محور روز یکشنبه دوم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش­ های برج میلاد برگزار شد. در این جشنواره، بانک آینده به‌ دلیل فعالیت‌های صورت گرفته در راستای تحقق […]

تاپ خبر۲۴: به منظور ترغیب سازمان­ ها به شنیدن صدای مشتریان و مخاطبان و اهتمام برای جلب رضایت آنان، سومین جشنواره سازمان­ های شنوا و رضایت محور روز یکشنبه دوم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش­ های برج میلاد برگزار شد.

در این جشنواره، بانک آینده به‌ دلیل فعالیت‌های صورت گرفته در راستای تحقق اصل مشتری ‌محوری و برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان و شنیدن صدای مردم و ذی‌ نفعان، شایسته ستایش و دریافت نشان «سازمان شنوا» شناخته شد.

بانک آینده، به‌ منظور قدر نهادن به جایگاه ارزشمند مشتریان و مخاطبان و ارزش‌آفرینی هر چه بیش‌تر برای آن ها، همواره سعی کرده است تا با ایجاد بسترهای ارتباط دوسویه با مخاطبان، ضمن شنیدن صدای هم­وطنان، زمینه شناخت افکار عمومی و بازخورد مطالبات ایشان را به مبادی ذی‌ ربط سازمانی میسر سازد.