تاپ خبر۲۴: با عاملیت بانک شهر ۱۳هزار و ۲۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری‌های تبریز، مشهد مقدس، قم، شیراز و سبزوار از اسفندماه۹۳ به فروش رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط‌عمومی بانک شهر ، مرحله دوم فروش ۱۱هزار و ۲۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری مشهد مقدس(۵،۰۰۰ میلیارد ریال) ، قم(سه هزار و ۳۰۰ […]

تاپ خبر۲۴: با عاملیت بانک شهر ۱۳هزار و ۲۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری‌های تبریز، مشهد مقدس، قم، شیراز و سبزوار از اسفندماه۹۳ به فروش رسید.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط‌عمومی بانک شهر ، مرحله دوم فروش ۱۱هزار و ۲۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری مشهد مقدس(۵،۰۰۰ میلیارد ریال) ، قم(سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال)، جهت اجرای طرح قطار شهری و شهرداری‌های شیراز (دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال) و سبزوار (۷۰۰ میلیارد ریال) جهت اجرای طرح‌های عمرانی و تجاری، که در سال‌۱۳۹۳ موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده بودند، با عاملیت بانک شهر، به اتمام رسید.
این درحالی است که اوراق مشارکت شهرداری تبریز به مبلغ دو هزار میلیارد ریال جهت اجرای طرح قطار شهری در اسفند ماه۹۳ به فروش رسیده است.
گفتنی است اوراق مشارکت به عنوان روشی متداول و اثربخش به منظور تامین مالی طرح‌های عمرانی و تجاری توسط شهرداری‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این ارتباط بانک شهر از سال‌۱۳۸۹ به این سو به عنوان رکن عامل فروش خدمات قابل‌توجهی به شهرداری‌های ناشر اوراق ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون ۱۹مرحله انتشار توسط ۱۴شهرداری طی ۵سال اخیر جهت تامین مالی طرح‌هایی به ارزش ۲۳هزار میلیارد ریال به اجرا درآمده است.