تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران که از دیرباز در میان عموم مردم کشور به عنوان یک نهاد اقتصادی جایگاهی ویژه داشته، این روزها ضمن تقویت این جایگاه، وجهه فرهنگی خود را نیز بیش از پیش به نمایش گذاشته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک اساسا با هدف […]

تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران که از دیرباز در میان عموم مردم کشور به عنوان یک نهاد اقتصادی جایگاهی ویژه داشته، این روزها ضمن تقویت این جایگاه، وجهه فرهنگی خود را نیز بیش از پیش به نمایش گذاشته است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک اساسا با هدف خلع ید بیگانگان از اقتصاد کشور تاسیس شد و توانست به سرعت با جذب سپرده های مردمی و جاری کردن آن در فعالیت های اقتصادی، آبادانی بخش های زیادی از کشور را در حوزه های تولید، اشتغال و توسعه زیرساخت ها رقم بزند.

با این حال، بخش فرهنگ عمومی که در کشور ما کمتر مورد توجه بوده، این روزها به شدت مورد توجه بانک ملی ایران قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین وجود این توجه را می توان در فعالیت موزه بانک ملی ایران مشاهده کرد. این موزه به عنوان اثری ماندگار در دوره فعالیت بانک، توانسته حجم قابل توجهی از آثار فرهنگی و هنری را زیر یک سقف جمع آوری کرده و هر روز جمعی از فرهنگ دوستان را نزد خود گرد آورد.

موزه بانک ملی ایران علاوه بر این که جایگاه مناسبی در میان علاقه مندان داخلی پیدا کرده، محلی برای رفت و آمد هنردوستان و تاریخ شناسان خارجی نیز شده است، به طوری که نمایشگاه های متعدد با همکاری طرف های غیر ایرانی در آن برگزار شده و خواهد شد.

در حوزه کودکان نیز بانک ملی ایران با توسعه فعالیت های مربوط به کانون جوانه ها، توانسته مخاطبان بسیار خوبی را به سوی خود جذب کند. این کانون با انتشار کتاب های اقتصادی ویژه کودکان و نوجوانان، تا حدی دین خود را به عرصه فرهنگ به ویژه حوزه کتاب ادا کرده و این روند را ادامه خواهد داد.

در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز بانک ملی ایران فضاهای تازه ای را تجربه می کند. پویش های اینستاگرامی مرتبط با کاهش تصادفات جاده ای، کاهش مصرف کاغذ و کاهش مصرف آب، بازتاب بسیار مطلوبی در میان مشتریان و یا مخاطبان بانک به همراه داشته است.

فرهنگ سازی یک امر تدریجی است و بانک ملی ایران با درک درست این موضوع، بر روی وجوه مختلف آن سرمایه گذاری کرده است. ادامه این روند که به زودی بخش های دیگری از آن نمایان خواهد شد، می تواند وجهه فرهنگی را نیز در کنار وجهه اقتصادی بانک ملی ایران بیشتر به بروز و ظهور برساند.