تاپ خبر۲۴:رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه گفت: سرویس پرداخت با شناسه، در حال حاضر بر روی درگاه اینترنت بانک (منوی انتقال وجه به حسابهای متمرکز بانک سپه و منوی خدمات ویژه سازمانی) و درگاه خودپرداز (منوی انتقال به حسابهای متمرکز بانک سپه) فعال شده است. حسین صلواتی گفت: […]

تاپ خبر۲۴:رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه گفت: سرویس پرداخت با شناسه، در حال حاضر بر روی درگاه اینترنت بانک (منوی انتقال وجه به حسابهای متمرکز بانک سپه و منوی خدمات ویژه سازمانی) و درگاه خودپرداز (منوی انتقال به حسابهای متمرکز بانک سپه) فعال شده است.
حسین صلواتی گفت: این سرویس، قابل تعمیم به کلیه درگاهها از جمله پایانه های فروش است ، به صورتی که پذیرنده ها بتوانند واریزی های خود را شناسایی کنند.
وی افزود: به منظور استفاده از سرویس مذکور، سازمان مربوطه نسبت به تخصیص یک شناسه پرداخت منحصر به فرد به مشتریان خود اقدام و مشتری نیز در زمان انتقال وجه به حساب سازمان، شناسه پرداخت را به منظور متاثر شدن حساب خود نزد سازمان و پیگیری واریزی ها توسط سازمان ذینفع وارد می کند.
رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه اظهارداشت: همچنین استفاده از منوی انتقال با شناسه به منظور انتقال به حساب افراد حقیقی نیز پی گیری عملیات انتقال را برای طرفین تسهیل می کند.
وی افزود: سرویس پرداخت با شناسه، در ابتدا به منظور پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی طراحی و پیاده سازی شده و قابل تعمیم به کلیه سازمانها و شرکتهای متقاضی است.