تاپ خبر۲۴ :بانک مسکن در انجام یک ماموریت شاخص در بانک های توسعه ای، “مرکز توسعه کارآفرینی” برای حمایت موثر از مراحل صفر تا صد راه اندازی کسب و کارهای نوین در بخش مسکن و حوزه های مرتبط، تاسیس خواهدشد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن، مرکز توسعه کارآفرینی راه اندازی شده در بانک […]

تاپ خبر۲۴ :بانک مسکن در انجام یک ماموریت شاخص در بانک های توسعه ای، “مرکز توسعه کارآفرینی” برای حمایت موثر از مراحل صفر تا صد راه اندازی کسب و کارهای نوین در بخش مسکن و حوزه های مرتبط، تاسیس خواهدشد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن، مرکز توسعه کارآفرینی راه اندازی شده در بانک مسکن، امکان تکامل ایده های مرتبط با “ارایه خدمات بدیع در حوزه های ساخت و ساز، تجهیزات صنعتی و هوشمند ساختمانی، خدمات نوین معاملات مسکن، ابزارهای تامین مالی و همچنین خدمات پولی_بانکی” و تبدیل آنها به محصول تجاری را فراهم می کند.
محمدهاشم بت شکن مدیر عامل بانک مسکن، هدف کلیدی از راه اندازی این مرکز را “جذب صاحبان ایده و انواع پشتیبانی از آنها برای تبدیل ایده ها به محصول تجاری قابل عرضه به بازار مصرف” عنوان کرد که به تبع آن، تحقق این هدف باعث “تولد مشتریان وفادار برای تنها بانک توسعه ای بخش مسکن” خواهد شد و عواید ثانویه این فرآیند، می تواند منابع لازم برای تسهیلات دهی به بخش مسکن را تقویت کند.
بت شکن با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره لزوم اهمیت بخشی به رابطه صنعت و دانشگاه، تصریح کرد: “مراکز رشد” در دانشگاه ها به عنوان مهد پیوند صنعت و دانشگاه، محل پرورش و تکامل ایده های کارآفرینی محسوب می شود. در این میان، بانک مسکن در راستای تحقق “اقتصاد مقاومتی؛ تولید_اشتغال” در سال ٩۶، به تاسیس نمونه کاملی از مرکز رشد با عنوان مرکز توسعه کارآفرینی اقدام کرده است.
بانک مسکن با ایجاد این مرکز، ضمن آمادگی کامل برای پذیرش همه ایده های موجود در حوزه های کارآفرینی مرتبط با بخش مسکن و بازار پول و حمایت جدی_عملیاتی از آنها، در نظر دارد فکرهای خلاق را خیلی سریع و در عرض کمتر از ٨ ماه، به محصولات تجاری و متولد شدن شرکت¬های ارایه کننده خدمات مرتبط، تبدیل کند.
این فرآیند باعث می شود بانک مسکن بتواند “مشتریان آینده” خود را متولد کند و نوعی بازی برد_برد بین کارآفرینان حمایت شده و بانک رقم بخورد.
بت شکن نحوه کار و سرویس دهی در مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن را به شکل زنجیره ای مرکب از سه حلقه تشریح کرد که مجموعه ای از خدمات و سرویس ها در قالب «انکوباتور»، «استارت¬آپ» و «شتاب دهنده» می شود.
مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، در اولین مواجهه با یک ایده که مالک آن ایده، به بانک معرفی می کند، خدمات «انکوباتور» برای رشد اولیه ایده را به مالک ارایه می کند. این خدمات شامل تجهیزات اولیه ای همچون دفتر کار و لوازم اداری موجود در آن، اینترنت پرسرعت و تجهیزات رایانه و کتابخانه است تا امکان تبدیل ایده به محصول اولیه فراهم شود.
بانک مسکن برای این منظور، یک ساختمان با زیربنای ۱۰۰۰ مترمربع در محدوده مرکزی شهر تهران و نزدیک به تعدادی از دانشگاه های سراسری معتبر کشور، تدارک دیده است.
در کنار حلقه اول خدمات¬دهی این مرکز –حلقه مربوط به خدمات انکوباتوری-، پروسه تکامل ایده¬های نوین مرتبط به بخش مسکن و پولی، از طریق حلقه دوم یعنی خدمات «استارت آپ»، توسط مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، راهبری می شود.
به بیان دیگر، بعد از آنکه محصول اولیه ایده از حلقه «انکوباتور» عبور کرد، برای تبدیل شدن به محصول تجاری قابل عرضه در بازار، وارد حلقه خدمات «استارت آپ» می¬شود. خدمات «استارت آپ» شامل مجموعه ای از کارها و خدماتی است که از ارایه «مشاوره حقوقی برای ثبت شرکت و ثبت اختراع و ثبت برند تجاری» شروع شده و در نهایت به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت ختم می شود.
حلقه سوم از زنجیره خدمات مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن به «شتاب¬دهنده» مربوط است. در قالب این حلقه، هدف آن است که بدون فوت وقت، تکلیف «موفقیت» یا «شکست» فرآیند تبدیل ایده به محصول تجاری، روشن شود و امکان فروش محصول، مورد آزمون و بررسی نهایی قرار بگیرد.
حلقه «شتاب دهنده» شامل خدماتی همچون آموزش مدیریتی به صاحبان ایده است که اغلب، متخصصین فنی و دانشجویان تازه فارغ التحصیل شده یا در حال تحصیل هستند که باید با فنون مدیریت، بازاریابی و سایر مولفه های مورد نیاز برای ورود به محیط کسب و کار، آشنا شوند. در قالب این حلقه از خدمات مرکز، مسایل و موضوعات مدیریتی، بازاریابی، نحوه تهیه طرح های توجیهی و اقتصادی، نحوه امضا قراردادهای تجاری، چگونگی تاسیس شرکت و مباحث بیمه، تامین اجتماعی، مالیات و مشاوره های مرتبط با آن، به صاحبان ایده و دارای محصول اولیه، ارایه می شود.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه، تصریح کرد: در صورتی که ایده اولیه، بعد از عبور از زنجیره خدمات مرکز توسعه کارآفرینی، قابلیت محصول شدن برای عرضه به بازار را پیدا کند، متناسب با نوع محصول که می¬تواند برای «بخش مسکن و ساختمان»، «حوزه بانکداری» یا «خدمات نوین تامین مالی»، قابل مصرف و استفاده باشد، بلافاصله آن محصول توسط «شرکت سرمایه گذاری مسکن» یا «گروه مالی بانک مسکن» و یا «سایر زیرمجموعه¬های بانک مسکن»، مورد حمایت قرار می گیرد.
مدیر عامل بانک مسکن درباره نحوه حمایت از محصول نهایی شرکت¬هایی که از ماحصل تبدیل ایده در مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، بوجود می¬آید، گفت: برای این منظور، برنامه تاسیس و راه¬اندازی صندوق¬های سرمایه¬گذاری جسورانه پیش بینی شده است. این صندوق¬ها با خرید سهام شرکت¬های تازه تاسیس، از آنها حمایت به عمل می آورند.
این مرکز در بانک مسکن با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاسیس خواهدشد.همچنین دبیرخانه موقت این مرکز در شرکت فناوری اطلاعات ناواکو وابسته به بانک مسکن، پاسخگوی صاحبان ایده و افراد نوآور می باشد.