تاپ خبر۲۴: با حکم شهردار منطقه ۵شهرداری تهران و در جلسه شورای معاونان و مدیران ، فتانه انفرادی به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب و از عملکرد محسن رضایی تقدیر شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۵ ، فتانه انفرادی دانش آموخته کارشناسی رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه […]

تاپ خبر۲۴: با حکم شهردار منطقه ۵شهرداری تهران و در جلسه شورای معاونان و مدیران ، فتانه انفرادی به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب و از عملکرد محسن رضایی تقدیر شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۵ ، فتانه انفرادی دانش آموخته کارشناسی رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته ارتباطات از دانشگاه صداو سیما و کارشناسی ارشد رشته روزنامه نگاری از دانشگاه ازاد اسلامی تهران است.
انفرادی، دارای بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت رادیو و تلویزیونی و مطبوعاتی است.
وی همچنین ١۴ سال سابقه تدریس در دانشگاه در رشته روابط عمومی و ….دارد.
انفرادی همچنین به عنوان مشاور رسانه ای و روابط عمومی در برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها و ادارات ، فعالیت داشته است.