تاپ خبر۲۴: :عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال ۱۳۹۴، از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران، شایسته تقدیر شناخته شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملی ایران، در همایش دبیران ستاد اقامه نماز در مشهد که با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیرضا قندی مدیر […]

تاپ خبر۲۴: :عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال ۱۳۹۴، از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران، شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملی ایران، در همایش دبیران ستاد اقامه نماز در مشهد که با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیرضا قندی مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران و نصراله ابراهیمی معاون توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد ، ستاد اقامه نماز بانک ملی ایران حائز این عنوان معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت .
در ارزیابی به عمل آمده از دستگاه‌های اجرایی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز که بر مبنای طرح نظام جامع برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز صورت گرفته است، ستاد اقامه نماز استان تهران، عملکرد این بانک در سال ۹۴ را به جهت تعیین اهداف روشن، راهبردهای موثر، تدوین برنامه عملیاتی مشخص، پیگیری و ارزیابی مستمر، تهیه مستندات اجرایی کافی و ارائه مستندات و برنامه‌ها در سامانه سجاده، شایسته تقدیر معرفی کرده است.
مدیریت، خط‌مشی و راهبرد، مدیریت منابع انسانی، همکاری‌ها و منابع، نتایج و دستاوردها از جمله معیارهای این رتبه بندی است.