تاپ خبر۲۴:در پی امضای تفاهم‌نامه فرهنگی بین وزارت نفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توسعه همکاری¬های دو طرف در خصوص فراهم کردن امکانات فرهنگی و احداث مراکز و مجتمع¬های فرهنگی در گستره صنعت نفت کشور، وزیر نفت با پیشنهاد روابط عمومی این وزارتخانه با احداث پردیس فرهنگی در منطقه عسلویه موافقت کرد. […]

تاپ خبر۲۴:در پی امضای تفاهم‌نامه فرهنگی بین وزارت نفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توسعه همکاری¬های دو طرف در خصوص فراهم کردن امکانات فرهنگی و احداث مراکز و مجتمع¬های فرهنگی در گستره صنعت نفت کشور، وزیر نفت با پیشنهاد روابط عمومی این وزارتخانه با احداث پردیس فرهنگی در منطقه عسلویه موافقت کرد.

این گزارش حاکی است سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اداره کل روابط عمومی در همکاری با سایر واحدهای مربوط مطالعات و اقدامات لازم را در خصوص تحقق این طرح انجام خواهند داد.

شایان ذکر است که پر کردن ایام فراغت کارکنان و خانواده¬های آنان به ویژه در مناطق دوردست صنعت نفت از اهم امور و اهدافی است که اداره کل روابط عمومی با پشتیبانی وزیر نفت پیوسته در پی انجام و پیگیری آن بوده است و امضای تفاهمنامه همکاری¬های فرهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گام¬ مهمی در راستای تحقق این امر به شمار می¬رود.