تاپ خبر۲۴:همراه اول از ارائه شارژهای الکترونیکی جدید ۵۰۰ هزار و یک میلیون ریالی خبر داد به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور، بمنظور ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکین اعتباری خود، از ابتدای دی ماه، اقدام به فروش شارژهای الکترونیکی(پین) ۵۰۰ […]

تاپ خبر۲۴:همراه اول از ارائه شارژهای الکترونیکی جدید ۵۰۰ هزار و یک میلیون ریالی خبر داد
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور، بمنظور ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکین اعتباری خود، از ابتدای دی ماه، اقدام به فروش شارژهای الکترونیکی(پین) ۵۰۰ هزار و یک میلیون ریالی می کند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای دیماه، علاوه بر ارائه شارژهای۱۰ هزار، ۲۰هزار، ۵۰هزار، ۱۰۰هزار و ۲۰۰ هزار ریالی، مشترکین سیم کارت های اعتباری همراه اول می توانند بصورت الکترونیکی، شارژهای ۵۰۰ هزار و یک میلیون ریالی نیز خریداری کنند.
بدین ترتیب از ابتدای دی ماه، شارژهای ۲۰ هزار، ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار ریالی همراه اول بصورت «کاغذی و الکترونیکی» و شارژهای ۱۰ هزار ، ۲۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و یک میلیون ریالی، فقط بصورت «الکترونیکی» عرضه می شوند.
این گزارش می افزاید: مدت اعتبار زمانی شارژهای۱۰ هزار ریالی ۳۰ روز، ۲۰ هزار ریالی ۶۰ روز، ۵۰ هزار ریالی ۱۵۰ روز، ۱۰۰ هزار ریالی ۳۰۰ روز و شارژهای ۲۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و یک میلیون ریالی همراه اول ۳۶۰ روز تعیین شده است.