تاپ خبر۲۴: مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به تولید روزانه ۶ هزار تن ریفرمیت در مجتمعهای پتروشیمی نوری و بندر امام گفت: هم اکنون همه این محصول به مشتریان خارجی فروخته می شود. علیمحمد بساق زاده در گفتگو با خبرنگار شانا، با تاکید بر این که ریفرمیت یک محصول میانی […]

تاپ خبر۲۴: مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به تولید روزانه ۶ هزار تن ریفرمیت در مجتمعهای پتروشیمی نوری و بندر امام گفت: هم اکنون همه این محصول به مشتریان خارجی فروخته می شود.
علیمحمد بساق زاده در گفتگو با خبرنگار شانا، با تاکید بر این که ریفرمیت یک محصول میانی و واسطه در صنعت پتروشیمی برای تبدیل نفتا به آروماتیکها به شمار می آید، اظهار کرد: هم اکنون تولید این محصول در پتروشیمی های نوری و بندر امام صورت می گیرد، اما به هیچ عنوان مصرف داخلی نداشته و کل آن صادر می شود.
وی میزان تولید محصولات پتروشیمی را تا ۱۲ تیرماه امسال بیش از ۳٫۱ میلیون تن اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان این ماه روند تولید طبیعی و بدون مشکل پیش رود.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، گفت: به طور معمول در مدت یادشده ٣٠ تا ۴٠ درصد از تعمیرات اساسی در مجتمعهای پتروشیمی جنوب کشور اجرا می شود که این موضوع در روند تولید تاثیر زیادی دارد.
بساق زاده از پایان تعمیرات اساسی همه مجتمعهای پتروشیمی تا پایان مهرماه امسال خبر داد و گفت: هم اکنون هماهنگیهای لازم میان واحدهای بالادستی و پایین دستی برای آغاز تعمیرات اساسی صورت گرفته است.
به گزارش شانا، قرار است تولید روزانه گاز ایران از محل فازهای اولویت نخست و دوم (١٢، ١۵ و ١۶، ١٧ و ١٨، ١٩ و ٢٠ و ٢١) امسال حدود ١٠٠ میلیون متر مکعب دیگر در روز افزایش یابد؛ بسیاری از کارشناسان صنعت نفت ایران معتقدند تحقق این امر می تواند تحولی بزرگ در همه بخشها بویژه تامین خوراک مجتمعهای پتروشیمی کشور ایجاد کند.
مجتمعهایی که هم اکنون به دلیل کمبود خوراک با حداکثر ظرفیت کار نمی کنند با تکمیل ظرفیت تولید پالایشگاههای گازی فازهای ١۵ تا ١٨ پارس جنوبی (در اواسط امسال) و همچنین راه اندازی بخشی از فاز ١٩ پارس جنوبی با وضع بهتری از نظر ارسال متان به مجتمعهای پتروشیمی نسبت به پارسال روبرو خواهند بود. پارسال زمستان ١٠ روز و ٣٠ روز به ترتیب در منطقه عسلویه و ماهشهر مجتمعهای پتروشیمی دچار کمبود گاز شدند و پیش بینی می شود امسال این مناطق با کمبود گاز بسیار کمتری روبرو شوند.
پارسال در مجموع بیش از ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تن اتان به مجتمعهای پتروشیمی در کشور تحویل داده شده است و امسال براساس پیش بینیهای صورت گرفته و قولهای داده شده از سوی مدیران بالادستی دست کم یک میلیون و ۴٠٠ هزار تن به این رقم افزوده می شود. به عبارت دیگر در مجموع سهم پتروشیمی ها از اتان تولیدی کشور به مرز چهار میلیون و ٢٠٠ هزار تن می رسد.
به نظر می رسد با توجه به روند فعالیت در فازهای ١۵ و ١۶ و ١٧ و ١٨ واحدهای اتان زدایی این فازها به ترتیب در خرداد و شهریور ماه امسال وارد مدار تولید شوند، پارسال به دلیل شرایط ویژه کشور پالایشگاههای نفتی به جای استفاده از نفت کوره مجبور به استفاده از نفتای واحدهای پتروشیمی شدند و امید است که امسال با افزایش تولید نفت کوره این کمبود به طورکامل برطرف شود.