تاپ خبر۲۴: روز یکشنبه ۲۹ فروردین در در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی ، عرضه دو محصول جو ذرت تولیدی کلیه استانهای کشور در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت که حاکی از اعتماد دولت به بازار سرمایه است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای […]

تاپ خبر۲۴: روز یکشنبه ۲۹ فروردین در در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی ، عرضه دو محصول جو ذرت تولیدی کلیه استانهای کشور در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت که حاکی از اعتماد دولت به بازار سرمایه است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۵ تعیین نمود.
اعتماد دولت به بازار سرمایه
بر اساس این گزارش، اجرای موفقیت آمیز طرح قیمت تضمینی بر روی محصول ذرت استان خوزستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده ذرت در کشور طی سال گذشته که با همکاری بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای زیرمجموعه محقق شد، دولت را بر آن داشت تا در سال جاری عرضه دو محصول جو ذرت تولیدی کلیه استان های کشور را به بورس کالای ایران بسپارد که حاکی از اعتماد دولت به بازار سرمایه است.
این گزارش حاکی است، سال ۹۴ هیات دولت بصورت پایلوت و آزمایشی عرضه جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان را در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار داد که در پی اجرای طرح در استان خوزستان افزون بر ۱۹۰ هزار تن ذرت به ارزش بیش از یکهزار و ۱۹۲ میلیارد ریال از محصولات کشاورزان ذرت کار خوزستانی در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.
دستآوردهای طرح قیمت تضمینی در اقتصاد ملی
به گفته کارشناسان از جمله دستآوردهای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی در عرصه اقتصاد ملی می توان به کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی، محدود شدن فعالیت های غیرمولد و ارتقای شفافیت اشاره کرد . ضمن آنکه در بخش کشاورزی نیز با اجرای این طرح ملی، ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل کیفیت محصول ،پرداخت به موقع وجوه کشاورزان ،آشنایی کشاورزان با مزیت های بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه برنامه ریزی بهتر برای کشت سال های بعد حاصل می شود.