تاپ خبر۲۴: شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور بزودی به مدت ۵ روز اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری (عام ) را با نرخ سود علی الحساب ۱۵/۵ درصد سالانه عرضه می کنند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق با سررسید یکساله، به صورت الکترونیکی با نام […]

تاپ خبر۲۴: شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور بزودی به مدت ۵ روز اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری (عام ) را با نرخ سود علی الحساب ۱۵/۵ درصد سالانه عرضه می کنند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق با سررسید یکساله، به صورت الکترونیکی با نام و قابل انتقال به غیر بوده و باز خرید قبل از سررسید آن با نرخ ۱۳/۵ درصد سالانه از تاریخ انتشار امکان‌پذیر است.
اوراق مذکور معاف از مالیات است و سود علی‌الحساب آن ماهانه پرداخت می‌شود. همچنین امکان معاملات ثانویه این اوراق از طریق بورس و فرابورس ایران فراهم است.
تاریخ قطعی فروش اوراق مذکور متعاقباً اعلام می‌شود.