تاپ خبر۲۴:طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: بانک‌های توسعه‌ای امروز سهم ٣۴ درصدی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که ١۶ درصد از کل سپرده‌ها را جذب کرده‌اند. به گزارش خبرنگار تاپ خبر۲۴ ، وی در سخنرانی خود در اولین همایش نقش بانک‌های […]

تاپ خبر۲۴:طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: بانک‌های توسعه‌ای امروز سهم ٣۴ درصدی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که ١۶ درصد از کل سپرده‌ها را جذب کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار تاپ خبر۲۴ ، وی در سخنرانی خود در اولین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور در مرکز همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ، اظهار داشت: « بانک های توسعه‌ای ٢٠ درصد از سرمایه ثبت شده در کل نظام بانکی را در اختیار دارد. »
همچنین علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سخنرانی خود از سهم ٣۴ درصدی پنج بانک توسعه‌ای کشور در پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی خبر دارد و افزود: این پرداخت تسهیلات در حالی است که سهم بانک های توسعه ای کشور از سپرده های بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده ١۶ درصد و از سرمایه این بانک ها ٢٠ درصد است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: از ۵٧۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته، بانک‌های صنعت و معدن ، توسعه صادارت ، مسکن ، کشاورزی و توسعه تعاون به عنوان بانک های توسعه‌ای کشور بیش از ١٩۴ هزار میلیارد تومان سهم داشتند.
افخمی افزود: سهم بالای بانک‌های توسعه‌ای در پرداخت تسهیلات در حالی اتفاق افتاد که از ۴۶ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی شده ، ١٢ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های توسعه‌ای است .
وی با اشاره به محدودیت منابع در بانک‌های توسعه‌ای، گفت: بانک های توسعه‌ای در ایران با اتکاء به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و استفاده از الگوهای موفق در دنیا باید از منابع خود حداکثر استفاده را بکنند .
وی توجه به تقویت بانک های توسعه‌ای در تدوین برنامه ششم توسعه را خوستار شد و گفت: یکی از وظایف مهم بانک‌های توسعه‌ای مقابله با شوک‌های اقتصادی و کمک به دولت‌ها در زمان بحران ؛ ایجاد تعادل در بازار کسب و کار ؛‌ حمایت از سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و رفع کمبودهای مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت : بانک های توسعه‌ای می توانند با نقش راهبردی ؛ ارزش آفرینی کنند تا زمینه برای گسترش صادرات غیر نفتی و رونق اقتصادی فراهم شود .
همایش بین‌المللی نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با همکاری دانشگاه تهران و بانک صنعت و معدن و با حضور مدیران عالی بانک‌ها برگزار شده است .
مهمترین محورهای این همایش شامل ؛ «ماهیت فعالیت بانکهای توسعه‌ای» ؛« تجربیات موفق در بانکداری توسعه‌ای» ؛ «توسعه اقتصادی و بانک‌های توسعه‌ای » و « فضای مناسب برای فعالیت بانکهای توسعه‌ای » است.
همچنین در این همایش به نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای جهان اشاره می‌شود.