به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان، پورانیان، مدیر کل بازرسی ویژه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دشتی نژاد، دبیر کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان از انبارهای اموال تملیکی خوزستان […]

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان، پورانیان، مدیر کل بازرسی ویژه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دشتی نژاد، دبیر کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان از انبارهای اموال تملیکی خوزستان بازدید کردند.

پورانیان طی این بازدید ضمن قدردانی از نحوه نگهداری و عملکرد مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان، ضرورت تسریع در صدور آراء پرونده های قاچاق را توسط مراجع تعزیرات حکومتی مهم تلقی کرد و افزود: با توجه به دپوی کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی و مشکل کمبود انبار، که این سازمان با آن مواجه است، شعب تعزیرات حکومتی باید هر چه سریعتر نسبت به صدور آراء این پرونده ها اقدام نمایند تا سازمان اموال تملیکی بتواند نسبت به وظایف ذاتی خود یعنی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق اقدام مقتضی را انجام دهد؛ زیرا دپوی این قبیل کالاها به غیر از هزینه برای دولت چیز دیگری نخواهد داشت.
مدیرکل بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به لزوم حمایت از سازمان اموال تملیکی، تجهیز و قفسه بندی انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان را در راستای حفظ و نگهداشت مطلوب کالاهای تحت تملک این سازمان ضروری دانست و افزود: دستگاه های کاشف در مبارزه با کالاهای قاچاق باید بر روی پرونده های کلان و قاچاق های سازمان یافته متمرکز شوند.
در ادامه دبیر کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان اظهار داشت: با عنایت به مجاورت این استان با کشور عراق و تقاضای بازار این کشور امکان صادرات کالاهای سازمان اموال تملیکی به کشور عراق نیز فراهم است ولی باید از لحاظ ارزش گذاری به نحوی باشد که برای خریداران صرفه خرید و صادرات نیز وجود داشته باشد.