تاپ خبر۲۴:از روز چهارشنبه ششم آذرماه، ‌ارسال صورتحساب پیامکی مهر و آبان ماه مشترکین دائمی همراه اول در سراسر کشور، آغاز شده است. همراه اول اطلاع رسانی صورتحساب مشترکین دائمی خود را به دو صورت «ماهانه» (از طریق پیامک، پرتال و سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰) و نیز «دو ماه یکبار» (از طریق ارسال قبوض کاغذی […]

تاپ خبر۲۴:از روز چهارشنبه ششم آذرماه، ‌ارسال صورتحساب پیامکی مهر و آبان ماه مشترکین دائمی همراه اول در سراسر کشور، آغاز شده است.
همراه اول اطلاع رسانی صورتحساب مشترکین دائمی خود را به دو صورت «ماهانه» (از طریق پیامک، پرتال و سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰) و نیز «دو ماه یکبار» (از طریق ارسال قبوض کاغذی به نشانی مشترکین) انجام می دهد.
در مهرماه سال جاری از آنجا که تأخیر در نهایی شدن تعرفه مکالمات، موجب تأخیر در ارسال صورتحساب دو ماهه کاغذی دوره سوم(مرداد و شهریور) شده و نهایتاً به ارسال آن با همان تعرفه های سال ۸۲ در پایان مهرماه انجامید؛ صورتحساب پیامکی یک ماهه مهرماه، بدلیل جلوگیری از تداخل با صورتحساب کاغذی ماه های مرداد و شهریور، برای مشترکین ارجمند همراه اول ارسال نشد.
این گزارش ادامه می دهد: اکنون که زمان ارسال صورتحساب پیامکی آبان ماه فرا رسیده است، به دلیل عدم ارسال پیامک صورتحساب مهرماه؛ صورتحساب پیامکی فعلی، شامل کارکرد مهرماه مشترکین نیز می باشد و به همین دلیل در متن پیامکی ارسالی، به جای عبارت «قبض آبان»، عبارت «قبض منتهی به آبان»، درج شده است. به عبارت دیگر، پیامک مذکور شامل قبوض ماه های مهر و آبان مشترکین است که قبض کاغذی آن نیز در روزهای آینده ارسال می شود.
همراه اول یک بار دیگر به مشترکین خود اطمینان داده است که هیچ تغییری در تعرفه سیم کارت های دائمی صورت نگرفته و مبنای صدور صورتحساب، همچنان تعرفه مصوب سال ۱۳۸۲ است. چنانچه مشترکین مایل باشند می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی تلفن ثابت یا سایت اینترنتی www.mci.ir و دریافت ریز مکالمه ، از رعایت دقیق این موضوع اطمینان حاصل کنند.