تاپ خبر۲۴:صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان از ابتدای تیرماه سال جاری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰میلیون تومانی را به زوجهای نو پیوند آغاز کرده است. محمدرضا بهنام حسین پورضمن اعلام این خبر گفت: مطابق بخشنامه مورخ ۹۵/۰۳/۲۶بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شده بودند که حداکثر از ابتدای مردادماه سال جاری پرداخت […]

تاپ خبر۲۴:صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان از ابتدای تیرماه سال جاری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰میلیون تومانی را به زوجهای نو پیوند آغاز کرده است.

محمدرضا بهنام حسین پورضمن اعلام این خبر گفت: مطابق بخشنامه مورخ ۹۵/۰۳/۲۶بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شده بودند که حداکثر از ابتدای مردادماه سال جاری پرداخت این وام را آغاز کنند، اما صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان از ابتدای تیرماه سال جاری پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به زوج های نو پیوند را آغاز کرده است.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در همین چارچوب افزود: هم اکنون سایت ثبت نام این نوع از تسهیلات قرض الحسنه نیز فعال است و متقاضیان می توانند برای ثبت نام و قرار گرفتن در نوبت، به این سامانه مراجعه و ثبت نام نمایند.
محمدرضا بهنام حسین پور همچنین اعلام کرد که بخش عمده ترکیب تسهیلاتی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان را تسهیلات ازدواج تشکیل می دهند.