تاپ خبر۲۴:رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی صندوق بیمه‌ای ایجاد می‌کند و از طریق آن خدمات بیمه‌های اجتماعی، تکمیلی و درمانی به مددجویان تحت پوشش ارائه می‌دهد. همایون هاشمی در نشستی خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: در موضوع بیمه و توسعه خدمات بیمه‌ای اعم از بیمه‌های اجتماعی، تکمیلی و […]

تاپ خبر۲۴:رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی صندوق بیمه‌ای ایجاد می‌کند و از طریق آن خدمات بیمه‌های اجتماعی، تکمیلی و درمانی به مددجویان تحت پوشش ارائه می‌دهد.

همایون هاشمی در نشستی خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: در موضوع بیمه و توسعه خدمات بیمه‌ای اعم از بیمه‌های اجتماعی، تکمیلی و درمانی، صندوق بیمه‌ای در سازمان بهزیستی ایجاد می‌شود و در همین راستا اداره کل بیمه در سازمان بهزیستی ایجاد شده است.

 وی افزود: در پی افزایش تاثیرگذاری بیمه‌ها هستیم و درصددیم تا واسطه‌های بیمه‌ای را کمرنگ کرده و در ازای دریافت هزینه‌ها خدمات بی‌واسطه را به مددجویان خود ارائه دهیم.

 هاشمی عنوان کرد: در حال حاضر سنجشی میان استفاده باواسطه میان صندوق‌های بیمه‌ای و ارائه خدمات بی‌واسطه به مددجویان از طریق صندوق بیمه‌ای انجام شده، اما من طرفدار راه‌اندازی صندوق بی‌واسطه بیمه‌ای هستم.

 وی در ادامه تاکید کرد: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی اختیار ایجاد و راه‌اندازی صندوق مشاغل، کسب و کار و حمایتی را دارد و در تلاش هستیم با اخذ مصوبه و توسعه صندوقهای بیمه‌ای، کارهای بیمه‌ای مددجویان توسط خود سازمان انجام شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به تغییر و تحولات چارت سازمان بهزیستی نیز عنوان کرد: راه‌اندازی مرکز پیشگیری به معنای عام و راه‌اندازی اداره کل بیمه از محصولات این نوع نگاه نوگرا است که سود و فایده زیادی را برای سازمان در بر داشته است و تلاش می‌شود تا فصل جدیدی از خدمات دارای بهره‌وری بالا و مورد نیاز جامعه آغاز شود.

 وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی معیشتی، فرهنگی و اجتماعی جامعه هدف اظهار کرد: توجه به فعالیت‌های فاخر در حوزه مسکن و ایجاد سرپناه برای مددجویان و ایجاد ۶۳ هزار فرصت شغلی از این جمله است.

 رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: راه‌اندازی و توسعه مراکز مشاوره و تولید محتوای تربیتی آموزشی برای مهدهای کودک پس از ۳۰ سال از این جمله است.

 وی در ادامه تاکید کرد: توسعه و ثبت اورژانس اجتماعی به عنوان کاری هوشمند از جمله فعالیت‌های آینده‌نگر بهزیستی است که در این راستا تعداد مراکز اورژانس از ۱۴۰ به ۱۶۰ مرکز افزایش یافته است و به بیش از ۴۰۰ مرکز ارتقاء می‌یابد.