تاپ خبر۲۴: طرح های صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان یزد در سه ماهه اول امسال مبلغی حدود ۳۶۸میلیارد ریال تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت کردند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از صنعت و معدن این میزان تسهیلات به ۱۶ طرح بزرگ و ۲۴ طرح کوچک و متوسط استان یادشده پرداخت گردید. سهم صنایع […]

تاپ خبر۲۴: طرح های صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان یزد در سه ماهه اول امسال مبلغی حدود ۳۶۸میلیارد ریال تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت کردند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از صنعت و معدن این میزان تسهیلات به ۱۶ طرح بزرگ و ۲۴ طرح کوچک و متوسط استان یادشده پرداخت گردید.
سهم صنایع بزرگ استان یزد از تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن در بهار امسال ۱۷۲میلیارد ریال و سهم صنایع کوچک و متوسط ۱۹۶ میلیارد ریال بوده است.
گفتنی است بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال در مجموع ۱۱هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵۳۸ طرح صنعتی کوچک، متوسط وبزرگ در استان های مختلف کشور پرداخته است.