تاپ خبر۲۴: در هفدهمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران که با حضور ۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ کشور برگزار شد، بانک مهر اقتصاد بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۲ با صعودی مجدد نسبت به سال گذشته در جایگاه هفدهم قرار گرفت. به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد این بانک که […]

تاپ خبر۲۴: در هفدهمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران که با حضور ۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ کشور برگزار شد، بانک مهر اقتصاد بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۲ با صعودی مجدد نسبت به سال گذشته در جایگاه هفدهم قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد این بانک که از سال ۱۳۸۷ وارد فهرست ۱۰۰ شرکت برتر جمهوری اسلامی ایران شده است در سال ۱۳۹۲ موفق شد تا با افزایش سرعت رشد خود به رتبه ۱۷ دست یابد و در میان بانک های دولتی و خصوصی حاضر در این فهرست جایگاه پنجم را به خود اختصاص دهد و بیش از گذشته، موقعیت خود را در میان شرکت‌های برتر اقتصاد کشور و به ویژه در میان بانک‌های معتبر تثبیت نماید.

بر اساس این گزارش بانک مهر اقتصاد در طی هفت سال گذشته ۱۰۷ رتبه صعود داشته است و در آخرین صعود خود توانسته رتبه ۱۷ جدول ۱۰۰ شرکت برتر را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است بانک مهر اقتصاد با تدوین سند چشم انداز در سال ۱۳۸۵ قرار گرفتن در میان پنج بانک برتر کشور را از اهداف راهبردی خود قرار داده بود که با رتبه بندی امسال صد شرکت برتر می توان گفت این بانک زودتر از موعد پیش بینی شده به این هدف خود دست یافته است.

در گزینش ۱۰۰ شرکت برتر ایران، معیار فروش مبنای انتخاب قرار دارد که پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص « میزان فروش» این شرکت‌ها بر پایه شاخص‌های دیگری چون اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار نیز مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند که این بانک موفق شد تا جایگاه خود را در این میان به رتبه هفدهم ارتقاء دهد.